Vidéki turizmus

Szinte nem tud az érdeklődő olvasó olyan stratégiai dokumentumot Romániában – és nem csak – kézbe venni, amelyben a turizmus, illetve annak fejlesztése ne volna stratégiai ágazatként kiemelve. Erdély esetében a vidéki illetve a hegyvidéki turizmus két olyan doménium amelyet rendszeresen kiemelnek a stratégiai dokumentumok, mint Erdély egyik vonzereje.  Felmerül azonban a kérdés, hogy a stratégiai tervezetekben megfogalmazott irányvonalak hogyan nyilvánulnak meg a gyakorlatban.


A tábor alkalmával a faluban már létező turisztikai vállalkozások történeteit és társadalmi vonatkozásait igyekszünk felderíteni megpróbálva felderíteni a vállalkozók indíttatásait, motivációit, társadalmi beágyazottságát, különös tekintettel a vendéglátás kommercializálódásának, a hagyományos falusi életmód és értékrend illetve turisztikai tevékenységek viszonyának kérdésére. A kutatás kvalitatív jellegű, a turizmusban tevékenykedőkkel készített interjúk készítését jelenti majd.

Gazdálkodási stratégiák és gazdaságtípusok

A falusi háztartások megélhetése rég nem kötődik kizárólagosan a mezőgazdasághoz, sokan a helyi gazdaság más szektoraiban dolgoznak, és sokan a nagyobb települések ugyancsak nem mezőgazdasági vállalkozásaiban találnak mnunkát.  Ennek ellenére az erdélyi falvakban alig találunk olyan családokat, amelyek valamilyen formában ne folytatnának kisebb-nagyobb mértékű gazdálkodói tevékenységet. Míg tehát egyesek kizárólag, vagy elsősorban a mezőgazdaságból élnek, mások csak kiegészítik e tevékenységgel a zömében nem agrár-eredetű jövedelmeiket, ismét mások pedig csak háztartásuk élelmiszerszükségleteit egészítik ki némi kert megművelésével. A falun élő családok megélhetési stratégiái tehát összetettek.

Football gatherings in Romania as tool for alternative reality

The totalitarian regime left little room for alternative interpretations on everyday life and social relations. The overwhelming protochronist and national-communist propaganda build around Ceausescu’s cult of personality annihilated any dissidence. The controlled media broadcasted exclusively political programmes, ignoring any entertaining shows excluding football World or Europe Cups. Practically the public space was under total control, with serious intervention in private sphere, too (see the reproductive politics after 1966).

Közösségi gazdálkodási formák a Gyergyói medencében

A munkacsoport olyan gazdálkodási formákat vizsgál a régióban, amelyekre valamiféle önszerveződésen alapuló közösségi kormányzás jellemző. Ezeknek egy része a közös használatban lévő természeti erőforrások hatékony és fenntartható gazdálkodására vonatkozik (erdőgazdálkodás a közbirtokosságokban, erdei gyümölcsök begyűjtése és feldolgozása stb.), mások csak a munkát vagy az eszközök használatát szervezik meg közösen (kalálák, gépközösségek, stb.).